Câu hỏi thường gặp …

Các câu hỏi thường gặp nhất

Đối với bất kỳ giao dịch mua nào, “Le Foulard en Soie” cung cấp cho bạn chi phí vận chuyển quốc tế, bất kể quốc gia của bạn.

Đang chuyển hàng?

Vào ngày vận chuyển gói hàng, “Le Foulard en Soie” sẽ gửi một email xác nhận đơn hàng. Các mặt hàng được giao đến địa chỉ do khách hàng chỉ định và mọi sai sót trong địa chỉ giao hàng là trách nhiệm của khách hàng.

Thời gian giao hàng ?

Đơn hàng của bạn sẽ được giao ngay trong ngày làm việc vì chỉ có sản phẩm trong kho mới được bán. Chúng tôi sử dụng hệ thống “Dịch vụ Bưu chính Quốc tế”. Thời gian ước tính để nhận được đơn đặt hàng của bạn là 1 tuần. Thời gian giao hàng được đưa ra như một chỉ dẫn và không thể làm phát sinh bất kỳ khoản bồi hoàn nào cho các thiệt hại hoặc việc hủy đơn đặt hàng.

Đảm bảo thời hạn?

Không có đảm bảo về thời gian giao hàng được áp dụng. Quá thời gian giao hàng sẽ không làm phát sinh bất kỳ khoản bồi hoàn nào cho các thiệt hại hoặc việc hủy đơn đặt hàng.

Bảo mật thanh toán?

Chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán an toàn PAYPAL.

Hủy đơn hàng?

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào có nguy cơ gian lận nghi ngờ mà không ảnh hưởng đến thiệt hại.